Verdane

Verdane är ett specialiserat investeringsbolag som samarbetar med teknikbaserade och hållbara företag i Europa för att hjälpa dem att nå nästa steg i den internationella tillväxten. Med vår exakta och kvalitetssäkrade marknadsundersökning kan Verdane investera med större förtroende.

Kontakta oss
Odyssey ger uttryck för pålitlighet och kompetens. När du arbetar med Odyssey kan du känna dig trygg i det faktum att det alltid finns garanterad kvalitet i alla deras leveranser.

Det är oerhört viktigt för oss att förstå hur olika företag uppfattas av marknaden och av de människor som är verksamma på marknaden. Traditionellt sett har marknadsundersökningar inte kunnat leverera på de korta tidsperioder som vårt arbete kräver. Odyssey har dock en exceptionell förmåga att vara snabbfotade utan att kompromissa med kvaliteten. Genom att tillhandahålla marknadsundersökningar, och mer specifikt målgruppssegmentering, marknadsstorleks- och vitrymdsanalyser, hjälper Odyssey oss att måla upp hela bilden och validera kundperspektivet, vilket i sin tur gör oss bättre på det vi gör.

Lukas Strömberg

Marknadsundersökningsansvarig

Möt några av våra kunder

Toyota
Fisherman's Friend
Dentsu