Giva Sverige

Giva Sverige är en branschförening som arbetar för tryggt givande. Genom att kvalitetssäkra, utbilda och kompetensutveckla ideella organisationer strävar Giva Sverige efter att öka civilsamhällets roll. Idag har de cirka 180 medlemmar av olika storlek och som representerar en bredd av ändamål. Tillsammans samlade de in 9,7 miljarder kronor (2021) i gåvor, bidrag och genom samarbeten från allmänheten, företag och organisationer. Med brand tracking kan nu medlemmarna bli ännu bättre på vad de gör.

Uppdraget går att sammanfatta med några få ord: ta fram insikter som gör gott. Tillsammans med GivaSverige och varumärkesbyrån Silver ville vi göra det enklare för givarorganisationer att öka givandet genom att förstå givandets mekanismer. För att lyckas med detta använde vi våra metoder för brand tracking och satte upp en GivarTracker. Utan att bli alltför tekniska går det att jämföra med en djupgående varumärkesstudie som ger insikter om målgruppers behov, drivkrafter och beteenden inom givande, vilka kan användas i syfte att öka givandet med bättre och mer precisa varumärkes- och kommunikationsstrategier. 

Studien genomförs för flera givarorganisationer gemensamt, men till skillnad från traditionella omnibus-studier får varje organisation som deltar djupgående insikter kring just sin egen organisation. Den stora fördelen med att analysera organisationerna gemensamt ligger framförallt i att kostnaderna kan hållas nere, men också att man kan jämföra sig mot en stor grupp liknande organisationer. Detta har gjort att fler av Giva Sveriges medlemmar kunnat använda sina redan begränsade resurser på ett bättre sätt, då möjligheten att kunna ta del av insikter om sin målgrupp och sin marknad till en betydligt billigare peng också skapat möjligheter för smartare och mer effektiva prioriteringar.

Av studien stod det klart att viljan att ge är större än det faktiska givandet bland flera målgrupper. Framförallt bland unga. Med hjälp av insikterna från Givartrackern kan nu givarorganisationer ta del av bättre underlag som kan visa dem var möjligheterna för ökat givande finns, och hur man ska agera för att nå dem.

I den första studien var 20 organisationer med och under våren har övergripande insikter presenterats på några av Giva Sveriges medlemsfrukostar. Nästa omgång av generella slutsatser från givartrackingen kommer att genomföras under hösten, men medlemsorganisationerna kan ansluta sig när som helst för att omedelbart få insikter om sin egen organisation och hur man står sig.

Kontakta oss

Möt några av våra kunder

Fisherman's Friend
EnergyTracker
Verdane