EnergyTracker

Få har undgått att energimarknaden genomgått och fortfarande genomgår stora förändringar. Med vår BrandTracker och vår produkt Pulse hjälper vi svenska elbolag att förstå nya kundbeteenden på en ny marknad och bidrar med insikter om hur och kanske framförallt var man bäst lyckas med sitt varumärkesarbete.

Vi ville ge de svenska elbolagen ett verktyg för att navigera de stora förändringarna som just nu sker på energimarknaden. Lösningen stavades Brand Tracker och Pulse. Med våra metoder för brand tracking har vi satt upp en energitracker som följer alla större elbolag på den svenska energimarknaden (över 50 stycken). Genom energitrackern kan elbolagen skaffa sig djupgående insikter om deras marknad, kunder och konkurrenter där de bland annat kan urskönja hur starka de är nationellt och regionalt när det gäller såväl styrkan som positionen i varumärket.

När vi adderar insikterna från energitrackern tillsammans med insikter om annonseffektivitet från vår produkt Pulse, som genom eye-tracking-teknologi kan se vilka annonser som ger bäst effektivitet, i bemärkelsen av vilka annonser som flest människor faktiskt ser, kan vi erbjuda ett nästintill komplett ramverk. Elbolagen kan inte bara förstå hur de bör arbeta med sina varumärken utan också var och i vilka kanaler de bör fokusera sina varumärkesstärkande insatser i.

Kontakta oss

Möt några av våra kunder

Dentsu
Toyota
Verdane