Med rätt perspektiv vägleder vi dig genom dina beslut

Vinnande strategier kombinerar konsumenternas/beslutsfattarnas behov med marknadsmöjligheterna. Vår djupa och mångsidiga erfarenhet gör det möjligt för oss att ta med oss båda perspektiven i dina strategibeslut.

Odysseys strategiska tjänster stöds av avancerade analyser, för att stärka din varumärkes-, marknads- och/eller produktstrategi. Och de fungerar sömlöst med våra metodiska SaaS-lösningar. 

Vi har flera olika men odifferentierade varumärken. Hur kan vi positionera och differentiera dem på det mest lönsamma sättet?

Förvaltning av varumärkesportföljen

Klicka på animation för att öppna rullgardinsmenyn

Vårt företag mäter kontinuerligt ett stort antal KPI:er. Men hur påverkar de inte bara varandra utan också - och framför allt - vår kortsiktiga och långsiktiga lönsamhet?

Holistisk ekonometrisk modellering

Klicka på animation för att öppna rullgardinsmenyn

Åt vilket håll är marknaden på väg, och vilka typer av kunder ska vi prioritera?

Utveckla en ny varumärkesplattform och ett nytt produktsortiment

Klicka på animation för att öppna rullgardinsmenyn

För närvarande marknadsför vi vårt erbjudande till alla på ungefär samma sätt. Hur kan vi bli mer relevanta och differentiera/rikta vår kommunikation och våra erbjudanden utifrån specifika behov och drivkrafter hos konsumenter/beslutsfattare?

Segmentering och fokusering

Klicka på animation för att öppna rullgardinsmenyn

Vad driver konsumenter/beslutsfattare idag? Och vad driver dem imorgon? Vilka är deras viktigaste behov och hur kan vi tillgodose dem?

Drivkrafter hos konsumenter/beslutsfattare

Klicka på animation för att öppna rullgardinsmenyn

Vi har just förvärvat en konkurrent och vi är osäkra på om vi ska behålla deras varumärke eller använda vårt varumärke i stället. Hur viktigt är deras varumärke för deras befintliga kunder? Hur uppfattar de vårt varumärke? Har deras kunder andra behov och i så fall vilka?

Använda ett förvärvat varumärke - eller inte

Klicka på animation för att öppna rullgardinsmenyn

Hur kan vi öka vår marknadsandel? Varför förlorar vi marknadsandelar? Var finns potentialen? Vilka segment eller målgrupper? Vilka länder? Med vilka varumärken?

Växande marknadsandel

Klicka på animation för att öppna rullgardinsmenyn

Vårt företag arbetar med både B2B och B2C. Hur kan vi bäst positionera vårt varumärke utifrån marknadens krav och behov för både B2B och B2C?

Positionering mot B2B vs B2C

Klicka på animation för att öppna rullgardinsmenyn

Vår bransch genomgår stora förändringar och börjar växa ihop med andra branscher. Hur ska vi positionera oss? Vilka nya behov hos konsumenter/beslutsfattare bör vi prioritera högst?

Utveckling av prioriteringar och positionering för förändring

Klicka på animation för att öppna rullgardinsmenyn

En konkurrent har snabbt fått en stark ställning på marknaden. Vi måste förstå vilka kunder som konkurrenten lockar, vilka behov som kunderna anser att de är bättre på att tillgodose och vilka behov som ger oss störst inflytande.

Förstå ett konkurrenshot

Klicka på animation för att öppna rullgardinsmenyn

Vårt erbjudande

Vi tillämpar ett urval av våra åtta insiktsmoduler för att svara på dina strategifrågor så att du får empiriska, tillförlitliga och användbara insikter och rekommendationer.

01

Dimensionering av marknadsföring

Hur mycket är marknaden värd i dag? Och i morgon?

02

Marknadstrender

Vilka är de viktigaste trenderna som påverkar konsumenter och företag idag, och imorgon?

03

Kundbehov

Vilka behov och drivkrafter har konsumenterna eller företagen? Detta omfattar den strategiska kartan och segmentering av konsumenter och företag. 

04

Varumärkesstyrka

Vilka varumärken känner konsumenterna till, använder idag eller överväger att använda? Mätning av varumärkeskapitalet.

05

Varumärkesposition

Vilka funktionella och känslomässiga attribut förknippar konsumenterna med varje varumärke?

06

White space-analys

Vilka existerande marknadsbehov lyckas inte dagens varumärken  tillgodose tillräckligt bra?

07

Varumärkesanpassning

Hur skiljer sig var och en av era varumärken från konkurrenternas utifrån marknadens och segmentens behov?

08

Varumärkespotential 

Utifrån era strategiskt prioriterade företagsfrågor levererar Odyssey strategiska och handlingsbara rekommendationer baserade på djupgående analyser och insikter.

Våra konsulter har drivit genomslagskraftiga och ofta omvälvande insiktsprojekt åt mer än 100 krävande kunder.

Vi har lång internationell erfarenhet av att arbeta med analyser och insikter inom både B2C och B2B, både på kund- och konsultsidan.

Kontakta oss
Verdane
EnergyTracker
Fisherman's Friend

Utan data är du bara ytterligare en person med en åsikt. Men data är inte tillräckligt i sig självt. Om din organisation inte förstår hur man ska agera på den, famlar du fortfarande i mörker.

Ibland är det mest kostnadseffektiva sättet att leverera de strategiska insikter och rekommendationer du behöver att komplettera vår expertis med våra samarbetspartners ytterligare spetskompetens. Här är tre partner som vi har ett nära samarbete med.

Augur: Vår partner för djupgående kvalitativa insikter

Med vår grundläggande förståelse för mänskliga upplevelser skapar vi strategier och innovationer i linje med kulturella förändringar. Genom att få insikt, fastställa strategier och driva innovation med kulturell förändring som grund möjliggör vi smart affärsutveckling. Vi ger helt enkelt våra kunder verktygen för att utveckla varumärken, produkter och tjänster som människor vill ha.

Silver: Vår partner för varumärkesstrategi och design

Vi är en varumärkes- och designbyrå. Vi tror att vi, genom att bygga kreativa utrymmen, kan göra det möjligt för människor att göra större och bättre saker. Människor, som i anställda, kunder, gäster, vänner - och som i varumärken. Varumärken som vi utvecklar, alltid genom att förena strategi med design. Alltid tillsammans med våra vänner och kunder.

Symbal: Vår partner för mänsklig implementering och förändringshantering

Symbal anser att framgångsrika förändringsresor sker när vi närmar oss dem på ett holistiskt sätt, med ett simultant fokus på affärsmål och människor. Vi hjälper kunder att bygga kapacitet; motivera och få människor att känna sig trygga; och klargöra förväntningar - genom engagerande kommunikation, riktad utbildning och lärande i arbetsflödet. För att nå förändringsmålet måste man hjälpa människor att tillämpa sina nya kunskaper i arbetssituationen. Verkliga "Aha-ögonblick" inträffar på jobbet och inte i klassrummet.