Dentsu

Dentsu är en mediebyrå verksam på 143 marknader över hela världen. Med kraften från Pulse får Dentsu Sverige de verktyg de behöver för att förstå det digitala rummet och för att kunna optimera sina medieplaner och strategier för sina kunder med full effekt.

Dentsu och deras kunder uttryckte ett behov av att göra digital reklam mer effektiv i termer av att få tillgång till mer tillförlitliga mätvärden för digitala impressions. Med eye-tracking-tekniken från Pulse hittade de lösningen de länge letat efter. Nu kan de validera impression-måttet på flera nivåer och få precisa insikter om exakt hur många personer som ser en specifik annons, hur länge och i vilken kanal. De får också möjlighet att jämföra annonsresultat med varje given konkurrent i varje given mediekanal. Sammantaget, hjälper detta Dentsu att förstå hur bra deras kunders annonser faktiskt presterar, och ger dem underlaget de behöver för att hjälpa sina kunder att hålla sig framför sina konkurrenter.

Kontakta oss

Pulse är ovärderlig för oss på Dentsu för att utveckla vårt erbjudande inom Attention-området och hjälpa oss att få data och insikter för våra kunder från ett normalt sett stängt digitalt landskap.

Att generera insikter från det digitala landskapet har varit väldigt svårt och historiskt sett har vi inte haft möjligheten att ta del av data som skapar insikt om konkurrens och investeringar i den digitala sfären. Detta är något som branschen har brottats med under en längre tid. Därför är Pulse är ett välkommet tekonlogiskt framsteg som inte bara gör det möjligt för oss att generera insikter från det digitala landskapet, utan även från platser som annars är otillgängliga för tredje part, såsom Facebook, Google och YouTube. Detta stödjer oss i vårt arbete att skapa och optimera medieplaner och strategier för alla våra kunder.

Jacob von Segebaden

Senior Research Consultant

Möt några av våra kunder

Fisherman's Friend
Toyota
EnergyTracker