Fisherman's Friend

Välkänt och älskat! I över 50 länder äter människor halstabletter från Fisherman’s Friend, och när man verkar på så många marknader är det viktigt att vara stringent i sitt varumärkesarbete. Med hjälp av vår Brand Tracker håller Fisherman’s Friend koll på sitt varumärke och får insikt i hur de kan arbeta för att stärka det.

Fisherman's Friend uttryckte en önskan om att få bättre insikt i hur deras varumärke uppfattas av konsumenterna på olika marknader för att kunna stärka och anpassa sina varumärkesinsatser på de olika marknaderna. Vår Brand Tracker blev det perfekta verktyget för att samla in den nödvändiga kunskapen.

Nu kan de med större precision förstå hur och varför exakt samma varumärke, med samma produkter, presterar och upplevs olika på olika marknader. Med hjälp av dessa insikter kan de sedan formulera relevanta varumärkesstrategier för varje marknad för att stärka sitt sammantagna Brand Equity, och säkerhetsställa att varumärkesarbetet drar åt rätt håll, på samtliga marknader.

Kontakta oss

Möt några av våra kunder

EnergyTracker
Dentsu
Giva Sverige