Vad är Brand Tracking och varför är det viktigt för ditt företag?

Ditt varumärke är utan tvekan din viktigaste tillgång. Ett starkt varumärke är naturligtvis bra för affärerna. Men hur vet du om ditt varumärke är starkt? Hur mäter man ens ett varumärke? Och hur förstår du effekterna av din marknadsföring och dina varumärkesinitiativ? Om inte titeln redan avslöjar det så är svaret på dessa frågor enkelt: genom att spåra det. Så låt oss gå igenom vad varumärkesmätning är, hur det fungerar och varför det är viktigt.

Vad är Brand Tracking?

I grund och botten handlar brand tracking om att kontinuerligt mäta vad och hur dina konsumenter tänker och känner om ditt varumärke. Så när vi talar om varumärkesmätning menar vi egentligen en rad olika forsknings- och datainsamlingsaktiviteter som hjälper dig att förstå hur konsumenternas känslor för ditt varumärke förändras över tid, vilket i sin tur hjälper dig att övervaka ditt varumärkes hälsa, prestanda och framgång över tid.

Det slutgiltiga målet med varumärkesuppföljning är att ge marknadsförare omfattande information som hjälper dem att förstå hur olika varumärkesinitiativ fungerar - vilken inverkan hade de på våra konsumenter och hur påverkade den inverkan vår försäljning? Eller för att uttrycka det enklare: att förstå vilka varumärkesbyggande insatser som fungerar, vilka som inte gör det, och varför det är så. 

Med hjälp av brand tracking kan du således bättre förstå vad dina kunder tycker om dig och hur ditt varumärke presterar på marknaden, både självständigt och i förhållande till dina konkurrenter.

{{contact-component}}

Hur fungerar Brand Tracking?

I grund och botten bygger varumärken på uppfattningar, vilket innebär att det är varje känsla, varje attityd, varje tanke hos varje intressent som utgör varumärket - som avgör vad ett visst varumärke är och står för. Det betyder att ett varumärke i stort sett inte är någonting utan sina kunder. Och om vi vill förstå hur ett varumärke presterar måste vi först förstå vad dess konsumenter tycker om det, och hur dessa tankar utvecklas över tid. 

Brand tracking handlar alltså om att ta reda på hur konsumenterna tänker. Eller med mindre eleganta ord, det handlar om att ställa frågor. Är dina konsumenter medvetna om ditt varumärke? Och om så är fallet, hur starkt förknippar de dig med de saker du vill att de ska förknippa dig med och, lika viktigt, de saker som du inte vill att de ska förknippa dig med?

På pappret är det inte så svårt. Men för att få exakta insikter måste du ställa rätt frågor till rätt personer, tolka och förfina data på rätt sätt och dra rätt slutsatser. Det är vanligtvis någonstans i denna tratt som vetet skiljs från agnarna.

Varför är Brand Tracking viktigt för mitt företag?

För att uttrycka det i konkreta termer kan Brand Tracking hjälpa dig att:


  • Mäta och utvärdera varumärkets prestation över tid
  • Utvärdera dina varumärkesstrategier
  • Upptäcka nya marknadsmöjligheter
  • Hålla koll på dina konkurrenter

Och för att uttrycka det i mer abstrakta termer:


Som vi har varit inne på är marknadsföring, och i synnerhet varumärkesinitiativ, svåra att mäta och följa upp på grund av varumärkenas natur - de baseras (oftast) på immateriella data. Ofta får du nöja dig med magkänsla och korsade fingrar när du försöker förstå hur dina varumärkesbyggande insatser tas emot och påverkar ditt företags resultat. Och i tider då ditt varumärke kan vara din bästa, och kanske enda, konkurrensfördel i det digitala rummet är behovet av att förstå hur det presterar större än någonsin.

Det är här som brand tracking kommer till nytta, för om du kontinuerligt mäter ditt varumärkes prestation kan du ganska snabbt kunna förvandla denna immaterialitet till något mer handfast. Med brand tracking kommer du inte bara att kunna utvärdera hur ditt varumärke faktiskt presterar över tid genom att förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar, utan också identifiera hur dina varumärkesinvesteringar påverkar ditt varumärkeskapital och i slutändan din avkastning på samma investeringar. 

Slutligen, och det här kanske är ganska självförklarande, men om du ser till att regelbundet fråga dina konsumenter vad de tycker om ditt varumärke och ditt företag kommer du alltid att kunna hålla koll på nya trender och skiftande åsikter. Brand Tracking kan alltså hjälpa dig att fatta bättre och mer välgrundade beslut, eftersom det kommer att belysa frågor innan de blir ett problem, vilket ger dig tid att justera dina varumärkesbyggnadsstrategier i enlighet med detta. Och om du vet att dina strategier förflyttar ditt varumärke på ett sätt som går hem hos dina konsumenter, kommer du att kunna säkerställa en långsiktig tillväxt för ditt företag.

Vår Brand Tracker ger dig övertaget

På Odyssey älskar vi allt som heter brand intelligence lika mycket som vi älskar att hjälpa våra kunder att frigöra potentialen i sina varumärken. Vår kostnadseffektiva och moderna Brand Tracker, i kombination med vår varumärkeskunskap, kommer att hjälpa dig att få de insikter du behöver för att driva mer tillväxt och alltid ligga steget före dina konkurrenter. 

Är du intresserad av Brand Tracking? Slå oss en signal eller skicka ett meddelande så berättar vi mer.

Kontakta oss