Vad är Brand Tracking och varför är det viktigt för ditt företag?

Ditt varumärke är troligtvis din viktigaste tillgång och vi är nog alla överens om att ett starkt varumärke är "good for business". Men hur vet du att just ditt varumärke är starkt? Hur mäter man ett varumärke? Och hur förstår man effekterna av sina marknadsförings- och varumärkesinitiativ? Om inte titeln redan avslöjat det, är svaret på alla dessa frågor: genom brand tracking. Låt oss därför gå igenom vad brand tracking är, hur det fungerar och varför det är viktigt för alla företag i alla branscher.

Vad är Brand Tracking?

Brand Tracking handlar i grund och botten om att kontinuerligt mäta vad och hur dina konsumenter tänker och känner inför ditt varumärke. När vi talar om brand tracking talar vi alltså om en rad olika analys- och datainsamlingsaktiviteter som hjälper dig att förstå hur konsumenternas känslor för ditt varumärke förändras över tid, vilket i sin tur hjälper dig att följa varumärkets framgång över tid.

Det slutgiltiga målet med brand tracking är att ge marknadsförare den information de behöver för att förstå hur olika varumärkesinitiativ faller ut - vilken effekt hade de på våra konsumenter och hur påverkade den effekten vår försäljning? Eller för att tala klarspråk: att förstå vilka varumärkesbyggande insatser som fungerar, vilka som inte gör det och varför det är så. 

Med hjälp av brand tracking kan du således bättre förstå vad dina kunder tycker om dig och hur ditt varumärke presterar på marknaden, både självständigt och i förhållande till dina konkurrenter.

{{contact-component}}

Hur fungerar Brand Tracking?

I sin grund bygger varumärken på uppfattningar, vilket innebär att det är varje känsla, varje tanke, attityd, hos varje intressent som skapar varumärket - som bestämmer vad ett visst varumärke är och står för. Detta innebär också att ett varumärke i stort sett inte är någonting utan sina kunder. Så, om vi på riktigt vill förstå hur ett varumärke presterar måste vi först förstå vad dess konsumenter tycker och tänker om det, och hur dessa tankar utvecklas över tid. 

Därför handlar brand tracking till mångt om mycket om att försöka läsa konsumenternas tankar. Och nu är ju just tankeläsning tyvärr inte riktigt något som fungerar i praktiken. Så, vad det verkligen handlar om är att ställa frågor. Du behöver veta om de känner till ditt varumärke? Och om så är fallet, hur starkt förknippar de dig med de saker som du vill att de ska förknippa dig med och, lika viktigt, med de saker som du inte vill att de ska förknippa dig med. 

På pappret är det inte särskilt svårt. Men för att få exakta insikter måste du ställa rätt frågor till rätt personer, tolka och förfina din insamlade data på rätt sätt och dra rätt slutsatser. Det är vanligtvis någonstans i denna här som angnarna skilj från vetet.

Varför är Brand Tracking viktigt för mitt företag?

För att uttrycka det i konkreta termer kan Brand Tracking hjälpa dig att:


  • Mäta och utvärdera varumärkets prestation över tid
  • Utvärdera dina varumärkesstrategier
  • Upptäcka nya marknadsmöjligheter
  • Hålla koll på dina konkurrenter


Och för att uttrycka det i mer abstrakta termer:


Som vi snuddat vid tidigare, på grund av varumärkets immateriella natur är marknadsföring, och särskilt varumärkesinitiativ, svåra att omvandla till handgriplig data som man enkelt kan mäta och följa upp. Ofta är det inte mycket mer än magkänsla och hårt hållna tummar som är den mest tillförlitliga resurs att luta sig emot när man försöker tolka hur ens varumärkesbyggande insatser tas emot och påverkar företagets resultat. Och i tider då varumärket troligtvis är den bästa, och kanske enda, konkurrensfördel i det digitala landskapet är behovet av att förstå hur varumärket faktiskt presterar större än någonsin.

Det är här som brand tracking kommer till nytta, för om du kontinuerligt mäter ditt varumärkes prestation kan du ganska snabbt kunna förvandla denna immaterialitet till något mer handfast. Med brand tracking kommer du inte bara att kunna utvärdera hur ditt varumärke faktiskt presterar över tid genom att förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar, utan också identifiera hur dina varumärkesinvesteringar påverkar ditt varumärkeskapital och i slutändan din avkastning på samma investeringar. 

Slutligen, och det här säger väl sig nästan självt, men om du alltid ser till att fråga dina konsumenter vad de tycker om ditt varumärke och ditt företag kommer du alltid kunna hålla dig uppdaterad kring nya trender och nya åsikter. Brand tracking kan alltså hjälpa dig att fatta bättre och mer välgrundade beslut genom att belysa frågor och trender innan de utvecklar sig till att bli ett problem, vilket ger dig tid att justera dina varumärkesstrategier. Och om du vet att dina strategier förflyttar ditt varumärke i rätt riktning, på ett sätt som ger gensvar hos dina konsumenter, kan du alltid säkerställa en långsiktig tillväxt.

Vår Brand Tracker ger dig övertaget

På Odyssey älskar vi allt som heter brand intelligence lika mycket som vi älskar att hjälpa våra kunder att frigöra potentialen i sina varumärken. Vår kostnadseffektiva och moderna Brand Tracker, i kombination med vår varumärkeskunskap, kommer att hjälpa dig att få de insikter du behöver för att driva mer tillväxt och alltid ligga steget före dina konkurrenter. 

Är du intresserad av Brand Tracking? Slå oss en signal eller skicka ett meddelande så berättar vi mer.

Kontakta oss