Givare idag och givare imorgon - välgörenhet från ett varumärkesperspektiv

Under det senaste året har vi på Odyssey slagit ihop våra huvuden med de kloka huvudena på branschorganisationen för tryggt givande "Giva Sverige" och varumärkesbyrån "Silver". Uppdraget var, i all komplexitet, väldigt enkelt formulerat: Skapa insikt i hur vi kan skapa bättre förutsättningar för en mer hållbar och human värld genom att förstå hur vi kan öka givandet till välgörenhet. Med hjälp av vår Brandtracker kunde vi samla data från dagens givare för att bättre förstå oss på morgondagens givare, och hur vi kan stärka civilsamhällets kraft ytterligare. Resultatet från vår Brandtracker-studie visar på en outnyttjad potential när det kommer till att rekrytera nya givare och indikerar att månadsgivning inte är det bästa sättet att göra det på.

Samarbetet tog avstamp i idéen att försöka hitta ett robust, lättillgängligt och kostnadseffektiv verktyg för givarorganisationer att, utifrån ett varumärkesperspektiv, bättre förstå sig på sina givare och hur deras beteenden kan komma att förändras. Lösningen stavades Brandtracker, ett datadrivet verktyg från oss på Odyssey som gör det möjligt att förstå hur och varför kunder, eller i det här fallet givare, tänker och känner på ett visst sätt inför olika varumärken. Med dessa insikter man sedan jämföra hur olika organisationer presterar mot varandra och skapa sig en helhetsbild över hela branschen för att försöka dra slutsatser om dess framtida rörelser.

Steget före med datadrivet beslutsfattande

Vi är starka förespråkare av datadrivna beslut. Dagens komplexa digitala landskap ger inget utrymme för känslomässiga och irrationella beslut. Din magkänsla må vara din bästa vän i vissa lägen, men för att ligga steget före måste du underbygga dina varumärkesbyggande beslut med representativa data och tillförlitlig statistik. Därför ser vi alltid till att använda nationellt representativa data för våra Brandtrackers. Just för denna studie samlade vi in data från ett tvärsnitt av 4000 svenska välgörenhetsgivare. De fick svara på frågor om 50 olika välgörenhetsorganisationer av olika storlek. Även om det är långt ifrån alla välgörenhetsorganisationer är det fortfarande en betyande del, tillräcklig för att måla en övergripande bild av branschens rörelser och <br>för att förstå hur du bäst agerar för att förbättra dina resultat.

{{contact-component}}

Den outnyttjade potentialen inom välgörenhetssektorn

I studien sa 81 % av de tillfrågade att de kunde tänka sig att donera till någon de 50 välgörenhetsorganisationer som ingick i undersökningen. Samtidigt gick det se att "endast" 59 % faktiskt gett ett bidrag det senaste året, medan 38% inte gjort det och resterande inte kom ihåg. Av de som inte gett något kunde ändå två tredjedelar tänka sig ge till någon av organisationerna. Sammantaget tyder detta att finns en outnyttjad potential där givarorganisationerna inte lyckas nå alla som faktiskt kan tänka sig att ge.

Konverteringsgrad - ett bra mått på ditt varumärkes prestation

Även om det finns en övergripande outnyttjad potential inom välgörenhetssektorn säger det inte mycket om den enskilda organisationens resultat och prestation. Men med hjälp av vår Brandtracker kan du enkelt jämföra varje organisation i de olika stegen i "konverteringstratten", som i det här fallet bestod av stegen "känna till", "överväga att ge till" och "'ha donerat till". Detta innebär att en specifik organisation kan jämföra sig mot "specifika" konkurrenter, mot andra organisationer man är intresserad av eller mot alla organisationer i branschen. 

Tack vare vårt stora urval av intervjupersoner kan den specifika organisationen också jämföra sig själv och sina resultat för olika underkategorier som generationer, livsfaser, etniciteter och så vidare. Eftersom konverteringsgrad inte beror på organisationens storlek eller finanisella styrka utgör den ett bra jämförelsemått för att skapa en bättre förståelse för hur väl organisationen i fråga presterar, och för hur starkt ett specifikt resultat faktiskt är. Du kan också skapa dig en förståelse för i vilket steg av konversationstratten du presterar bra jämfört med dina konkurrenter, och vilket du eventuellt behöver rikta mer energi mot. Om, till exempel, många känner till din organisation men väldigt få kan tänka sig att donera till din organisation: då måste ni förmodligen justera er marknadsföring och sättet ni kommunicerar på för att förbättra konverteringen från "känna till" till "överväga att ge till".

Så, hur lockar välgörenhetsorganisationer nya givare?

Även om månadsgivare är viktiga för många organisationer, visar resultatet att de som inte är givare idag inte heller lockas av erbjudanden om att bli månadsgivare i vidare utsträckning. De ger hellre enstaka gåvor, vilket tyder på att månadsgivning inte är vägen att gå för att knyta fler givare till organisationen. Istället bör givarorganisationer fokusera på andra sätt som man kan ge på i initiala möten med potentiella givare. När man däremot “har” givaren börjar månadsgivning bli aktuellt.

Undersökningen befäster även det som vi kanske redan visste om vikten av transparens och uppriktighet. Man såg tydligt i flera frågor och analyser hur viktigt det är för en organisation att vara transparent och ärlig med hur de arbetar och vad pengarna används till. De största barriärerna för att ge eller ge mer är, förutom privatekonomi, att man inte litar på att pengarna kommer användas på bästa sätt eller att man saknar information om hur pengarna kommer användas. Transparens och ärlighet framstår således som de ytterst viktigaste faktorerna till att locka nya givare, och är bitar som givarorganisationer behöver fortsätta att arbeta med för att utöka sin givarbas.

Vill du veta mer? 

Detta är bara toppen av isberget. Om du vill lära dig mer om välgörenhetssektorn, grotta ned dig i intrikata detaljer, få tillgång till vår demo dashboard och förstå det hela från ditt varumärkes perspektiv, tveka inte att slå oss en signal eller höra av dig via vår webbplats.

Intresserad av hur Brandtracking kan ge dig ett försprång?

Vi på Odyssey älskar Brandtracking och att förstå branscher utifrån ett datadriven varumärkesperspektiv. Oavsett vilken bransch du verkar inom, ger vår vår Brandtracker dig ett försprång och ser till att du kan ligga steget föra dina konkurrenter, samtidigt som du förverkligar din verkliga potential. Ring oss så hjälper vi dig att analysera och mäta ditt varumärkes prestation.

Kontakta oss