Odyssey Energy Compass

Hur stark är elkonsumentens röst när ni tar era affärsbeslut?

Konsumenternas intresse för el ökar dramatiskt. Behoven förändras. Attityderna polariseras. Förändringen går snabbare än någonsin och idag är rekordmånga elkonsumenter öppna för att byta elbolag.

Odyssey Energy Compass analyserar elkonsumenternas behov och beteende varje månad. I vår interaktiva dashboard följer ni nya trender, lär känna era målgrupper och förstår hur ert elbolag uppfattas i förhållande till era konkurrenter. Med Energy Compass fattar ni bättre beslut idag och skapar bättre affärer imorgon.

Vilka behov har era potentiella kunder? Och är de detsamma som era befintliga kunders?

Energy compas graph
Göta Energis potentiella och befintliga kunders behov uppmätt i november 2022
Med Energy Compass förstår ni enkelt vilka behov som är viktiga för både era befintliga och potentiella kunder. Samtidigt illustrerar verktyget hur dessa behov eventuellt skiljer sig åt.

Hur stor är risken för att kunder väljer bort er? Och vad är drivkraften bakom kundbortfall i olika kundsegment?

Fortums risk för kundbortfall och orsaken bakom detta uppmätt i november 2022
Energy Compass ger er en tydlig överblick över hur stor risken är att era kunder väljer bort er för era konkurrenter. Samtidigt belyser den de olika anledningarna till varför man väljer att byta elbolag inom era särskilda kundsegment.

Vilka avtalstyper föredrar dagens elkonsumenter? Och vilka mervärdestjänster ökar attraktionskraften?

De svenska elkonsumenternas avtalspreferens uppmätt i november 2022
Med Energy Compass blir det tydligt vilken avtalsmix era befintliga respektive potentiella kunder föredrar. Samtidigt förstår snabbt och enkelt hur preferenserna skiljer sig mellan de båda grupperna.

Hur stor är försäljningspotential? Och vart finns den?

GodEls försäljningspotential och var de potentiella kunderna finns uppmätt i november 2022
Energy Compass ger er en tydlig överblick över hur stor risken är att era kunder väljer bort er för era konkurrenter. Samtidigt belyser den de olika anledningarna till varför man väljer att byta elbolag inom era särskilda kundsegment.

Hur effektiv är er försäljningskonvertering? Är ni bättre än konkurrenterna?

Energy compass graph
Tibers försäljningskonvertering uppmätt i november 2022
Energy Compass skapar enkla vägar till jämförelse. I vår dashboard ser ni hur mycket bättre eller sämre ni är än era konkurrenter på att konvertera potentiella kunder till faktiska kunder.

Hur fungerar Energy Compass?

Odyssey Energy Compass är en syndikerad och representativ undersökning av Sveriges befolkning, 20-79 år, som på något sätt är delaktig i hushållets val av energileverantör. Vi genomför 500 intervjuer per månad och det har vi gjort sedan februari 2022. Så här långt har vi intervjuat över 6000 svenska elkonsumenter.

Konsekvensanalysen i centrum

  För att förse våra kunder med relevanta insikter och konkreta rekommendationer arbetar vi med en heltäckande insiktsbas där konsekvensanalysen står i centrum. Med Energy Compass kommer ni alltid förstå vilka faktiska konsekvenser förändringar på såväl marknaden som i konsumenternas beteenden har för både er och era konkurrenter samt hur ni bäst agerar för att bemöta dem.

  Benchmarking med direkta jämförelser

  Nyfikna på hur era konkurrenter presterar och hur väl er prestation står sig mot deras? I vår dashboard är jämförlsen alltid bara ett knapptryck bort. Oavsett om det handlar om attityder mot er som varumärke eller era produkter och tjänster, nya konsumentbeteenden eller makrotrender kan ni alltid benchmarka era siffor och enkelt förstå hur ni står er.

  Vilka insikter får ni?

  Vi gör kontinuerliga analyser av elmarknaden och elkonsumenterna och uppdaterar vår data varje månad för att ni alltid ska hänga med på den absolut senaste utvecklingen.

  Makrotrender & energitrender

  Vi belyser betydelsefulla makro- och energitrender för ert och era konkurrenters varumärken.

  Brand Equity/Varumärkeskapital

  Vi fastställer er Brand Equity - er  sammantagna attraktionskraft och hur denna står sig mot era konkurrenter?

  Funktionella & emotionella behov

  Vi mäter vilka funktionella och emotionella behov din målgrupp har och hur väl ni lyckas uppfylla dessa.

  White space-analys

  Vi identifierar behov som inte någon elleverantör idag lyckas uppfylla, så kallade “white spaces” på marknaden.

  Kundsegmentering

  Vi delar upp den svenska populationen i olika kundsegment och belyser vilka segment som är viktigast för er.

  Produkter & tjänster

  Vi fastslår vilka produkter & tjänster konsumenterna har idag, vilka de vill ha och vilka de planerar att införskaffa.

  Innehav & intresse

  Vi mäter konsumenternas innehav och intresse för bland annat energisnåla lösningar och olika betalningsmodeller.

  Customer experience

  Vi mäter kontinuerligt övergripande kundnöjdhet genom CSAT och NPS, för både er och era konkurrenter.

  Kundbortfall/Churn

  Vi analyserar orsaksfaktorer till och risken för kundbortfall samt hur många och vilka som planerar att lämna.

  Holistisk förståelse för smartare beslut

  Energy Compass ger er helhetsbilden. Med kontinuerliga och frekventa uppdateringar får ni insikter och agerbara rekommendationer utifrån era specifika affärsbeslut. I vår användarvänliga och interaktiva dashboard upptäcker ni inte bara potentiella problem innan de blir faktiska problem utan ser också möjligheter långt före era konkurrenter.

  En interaktiv och digital dashboard

  Vad är min nuvarande positions värde?

  Vilka Demand Spaces finns i min kategori?

  Väcker du rätt associationer?

  green arrow left
  green arrow right