Topp 35 - De mest innovativa elbolagen 2022 enligt konsumenterna

Teknik- och digitaliseringstrenden är högst relevant för energimarknaden. Andelen konsumenter som direkt efterfrågar en integration av ’den nya smarta tekniken’ (till exempel app- eller röststyrning av hemmets produkter) är nu uppe i 20%. Samma konsumentgrupp tycker dessutom att den tekniska utvecklingen idag går alldeles för långsamt. Med insikter från Odyssey Energy Compass listar vi de 35 mest innovativa och nytänkande elbolagen enligt konsumenternas uppfattning 2022.

Många energibolag investerar regelmässigt betydande resurser i innovation. Siktet är inställt på framtidens energiförsörjning, och investeringshorisonten hamnar någonstans i spannet 5 till 25 år. Ur konsumenternas perspektiv är däremot tidshorisonten betydligt kortare - det är tydligt att innovationen måste realiseras här och nu i det befintliga produkterbjudandet. Löften om att ”allt kommer bli bättre” om ett antal år eller för nästa generation driver inte konvertering. Konsumenterna likställer snarare innovation med den direkta möjligheten att kunna påverka hushållets energiförbrukning och därmed spara pengar.

Adaptionstakten ökar - innovation ger nu full utväxling 

Enligt adoptionskurvan för teknisk innovation har vi passerat ’early adopters’-fasen och befinner oss nu i den fas där adoptionen går som snabbast.

Källa: E.M. Rogers, 1962,Diffusion Of Innovation Theory

Att som energibolag vara positionerad gentemot innovation innebär i nuläget att det finns marknadsandelar att ta från de konkurrenter som har valt en annan position. Energy Compass har under 2022 sett ett tydligt lyft för de bolag som varit rätt positionerade, och vi förutspår fortsatt tillväxt för dessa under 2023. Samtidigt kommer fler och fler av energibolagen att hinna i kapp rent teknologiskt – allt kommer därför avgöras av elbolagens förmåga att leverera och paketera sina innovationsinitiativ till konkreta konsumenttjänster.

Flera energibolag är tekniskt starka men uppfattas inte som innovativa

De mest innovativa elbolagen 

I toppen av innovationsindex – långt före konkurrenterna - ligger två bolag som har vuxit i snabb takt under 2022; Tibber och Greenely. Avståndet mellan bolagen på listan är slående, där vi ser att Tibber har dubbelt så högt index som nummer fyra på listan, Svea Solar.

2022
Hållbarhetsindex
Trend
Relevans
1
.
GodEl
100
0
5
2
.
Nordic Green Energy
88
1
3
3
.
Svea Solar
75
3
3
4
.
Greenely
74
7
2
5
.
Sollentuna Elhandel
68
7
5
6
.
Vattenfall
67
0
4
7
.
Telge Energi
67
0
4
8
.
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
66
8
5
9
.
Bixia
63
-3
4
10
.
Elverket
63
8
5
11
.
Skellefteå Kraft
60
-1
5
12
.
BestEl
60
-12
4
13
.
Jämtkraft
59
1
4
14
.
Eskilstuna Energi
59
3
5
15
.
Fortum
57
1
4
16
.
Stockholms Elbolag
56
-1
5
17
.
Falu Energi och Vatten
56
0
5
18
.
Eon
53
-1
4
19
.
Mälarenergi
51
-1
4
20
.
Jönköping Energi
50
2
1
21
.
Dalakraft
49
-3
4
22
.
Göteborg Energi
49
2
4
23
.
Umeå Energi
47
-11
3
24
.
Öresundskraft
47
-3
5
25
.
Mölndal Energi
47
-5
5
26
.
Kungälv Energi
46
-7
5
27
.
Karlstads Energi
46
8
5
28
.
Bjäre Kraft
46
-16
5
29
.
Ellevio
46
-1
3
30
.
Trollhättan Energi
46
8
5
31
.
Uddevalla Energi
45
-3
5
32
.
Göta Energi
45
-1
5
33
.
Borås elhandel
44
0
5
34
.
Boo Energi
43
-1
5
35
.
Luleå Energi
43
7
1
36
.
Borlänge Energi
42
2
4
37
.
Norrtälje Energi
41
6
3
38
.
Skövde Energi
41
-3
5
39
.
Kraftringen
40
-4
4
40
.
Lunds Energi
39
-8
5
41
.
Tibber
36
-7
3
42
.
Gävle energi
35
-2
3
43
.
Skånska Energi
35
0
3
44
.
C4 Energi
34
-1
5
45
.
Halmstads Energi och Miljö
34
-2
1
46
.
Upplands Energi
30
8
5
47
.
Sundsvall Energi
12
-2
5
2022
Innovationsindex
Trend
Relevans
1
.
Tibber
100
0
4
2
.
Greenely
84
4
1
3
.
Nordic Green Energy
58
19
2
4
.
Svea Solar
52
0
1
5
.
GodEl
51
5
3
6
.
Bixia
43
1
1
7
.
Skellefteå kraft
37
6
2
8
.
BestEl
33
33
1
9
.
Göta Energi
32
2
4
10
.
Stockholms Elbolag
31
2
2
11
.
Norrtälje Energi
31
1
2
12
.
Telge Energi
31
4
4
13
.
Vattenfall
28
7
2
14
.
Eon
28
2
2
15
.
Fortum
27
2
5
16
.
Kungälv Energi
26
26
2
17
.
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
26
26
2
18
.
Ellevio
26
2
1
19
.
Sollentuna Elhandel
25
25
2
20
.
Jämtkraft
24
3
2
21
.
Öresundskraft
24
0
2
22
.
Dalakraft
23
0
2
23
.
Luleå Energi
22
22
4
24
.
C4 Energi
22
22
2
25
.
Mälarenergi
22
3
5
26
.
Göteborg Energi
20
2
3
27
.
Kraftringen
20
4
2
28
.
Skånska Energi
19
19
1
29
.
Mölndal Energi
18
3
5
30
.
Umeå Energi
13
13
1
31
.
Karlstads Energi
13
4
1
32
.
Uddevalla Energi
12
12
2
33
.
Gävle energi
12
1
2
34
.
Skövde Energi
11
4
3
Uppdatering 2023-30-18: Lund Energi har utgått som enskilt varumärke. Ingår i Kraftringen. Övriga aktörer har flyttats upp i listan

Tibber i tydlig tätposition hos konsumenterna

Tibber har funnits på marknaden sedan 2016. Nytänkandet i Tibbers erbjudande har varit tydligt och explicit sedan starten - Tibber ska vara något annat än de ‘stora dinosaurierna’. Till skillnad från majoriteten av energibolagen i toppen av innovationsindex är nytänkandet något som driver både efterfrågan och kundnöjdhet för Tibber – early adopters av ’den nya tekniken’ har med andra ord gjort sitt val av energibolag. Tibbers erbjudande kombinerar prispress gentemot energileverantörerna med integration gentemot produktleverantörerna. Konsumenterna ges därmed möjlighet till kontroll och optimering av sin energikonsumtion.

Tvåan på listan, Greenely har erbjudit energiavtal direkt till konsumenter sedan 2019, men har dessförinnan fungerat som leverantör av mätteknik för energioptimering till andra bolag i branschen. Till skillnad från Tibber drivs efterfrågan och kundnöjdhet hos Greenely inte primärt av innovationshöjden i deras erbjudande. Avståndet till konkurrenterna är dock tydligt – Greenely står för ’rätt typ’ av innovation på energimarknaden.

Relevans – när driver innovation efterfrågan och kundnöjdhet?

Beroende på hur högt prioriterad innovation är för de kunder/potentiella kunder man attraherar, varierar den utväxling ett energibolag kan räkna med att få från sin innovationsimage. Även i toppskiktet av innovationsindex är det stora skillnader i hur pass mycket nytänkande driver efterfrågan och kundnöjdhet. Grafen nedan visar de tio högst rankade bolagen i november 2022.

Vem får bäst utväxling på sin innovationsimage?

Innovation ur konsumentens perspektiv

Energy Compass visar på skillnaden mellan relevant och irrelevant innovationsarbete ur konsumentens perspektiv. Det är tydligt att den direkta kopplingen till hushållets kostnader för energiförbrukning styr betygsättningen av innovation och nytänkande.

Innovation ska hjälpa konsumenterna att spara pengar

Innovationen behöver inte vara av teknisk art för att ses som relevant av konsumenterna – annat nytänkande som belönas kombinerar kostnadsbesparingar med hållbarhet eller med prismodeller. Två exempel:

  • GodEls nytänkande när det kommer till hållbarhet ger bolaget en femteplats på Innovationsindex – det driver också bolagets efterfrågan och kundnöjdhet i större utsträckning än de flesta konkurrenterna i toppskiktet av innovationsindex.
  • Göta Energis nytänkande när det kommer till prismodeller ger bolaget en niondeplats på Innovationsindex – det driver också bolagets efterfrågan och kundnöjdhet i större utsträckning än de flesta konkurrenterna i toppskiktet av innovationsindex.

Vattenfall har som Sveriges största energibolag både mandat och ekonomiska muskler att ta ledarskapet inom energiinnovation. Investeringar – omöjliga för mindre aktörer – görs i framtida lösningar på energiförsörjning. Det politiska trycket på storbolagen är hårt och tar uppmärksamheten från teknikledarskapet man utövar. Ur konsumentens perspektiv delas det dock inte ut några innovationspoäng till dessa långsiktiga satsningar – det är situationen här och nu som ska premieras.

Onboarding och kundsupport en växande utmaning när kundbasen breddas

Fokuseringen på den tekniska sidan av energikonsumtion och konsumenternas turbulenta sökande efter rätt leverantör har under året skapat extremt högt tryck på aktörers supportavdelningar. Energibolagens kommunikation och frekventa ”success stories” från early adopters skapar förväntningar och förhoppningar hos konsumenterna. I takt med att adoptionen ökar kommer de innovativa bolagen att behöva svara upp mot förväntningarna från en allt bredare målgrupp som både är väsentligt mindre teknikkunnig och benägen att på egen hand prova sig fram för att få tekniken att fungera.

De innovationsdrivna bolagen står inför utmaningar

Lär känna elkonsumenterna på djupet med Odyssey Energy Compass

Från rationell och trögrörlig till proggresiv och proaktiv. Energibranchen håller på att förändras i grunden. Idag engagerar el fler konsumenter än någonsin och pris som enda konkurrensfaktor får i allt större utsträckning lämna plats för marktrontrender som miljö, hållbarhet och teknik. Med Odyssey Energy Compass följer ni med utvecklingen och förstår era konkurrenter, er marknad och framförallt era kunder på djupet.

Strategiskt viktiga frågor som du enkelt besvarar med Energy Compass

  • Vilka behov har era potentiella kunder? Och är de detsamma som era befintliga kunders?
  • Hur stor är risken för att kunder väljer bort er? Och vad är drivkraften bakom kundbortfall i olika kundsegment?
  • Vilka avtalstyper föredrar dagens elkonsumenter? Och vilka mervärdestjänster ökar attraktionskraften?
  • Hur stor är försäljningspotential? Och vart finns den?
  • Tar ni vara på er försäljningspotential? Och framförallt, gör ni det bättre än vad era konkurrenter gör?