Martech och marknadsföringsteknologi - vad är det och varför är det viktigt?

En gång ett modeord, nu en naturlig del av mångas vokabulär. Martech eller marknadsföringsteknologi har hyllats som det som gör det möjligt att uppnå mer med mindre, och de trovissa har nödvändigtvis inte fel. Men det finns fortfarande många missuppfattningar och olika betydelser knutna till termen Martech. Därför bryter vi här ner begreppet marknadsföringsteknologi, och tar en titt på vad det egentligen betyder och varför det är viktigt för ditt företag.

Vad är Martech?


Martech, som är en förkortning av marknadsföringstekonologi, beskriver de oräkneliga digitala verktyg och system som hjälper organisationer att uppfylla sina marknadsförings- eller affärsmål. Om det så handlar om att optimera digitala marknadsföringskampanjer, generera leads eller hantera kunddata spelar mindre roll. Alla verktyg som hjälper dig i ditt arbete med att bli mer kundfokuserad kan egentligen betraktas som ett Martech-verktyg.


Men, lika mycket som Martech handlar om olika tekonologier, handlar det om människor. Det handlar om människorna som ser möjligheter och utmaningar, som sätter upp mål och implementerar strategier för att nå samma mål. Men också om människorna som dessa strategier skapas för, det vill säga om kunderna och de potentiella kunderna. 


Definitionen av Martech kan därför sammanfattas som olika affärsstrategier kombinerade med olika tekonologier för att nå olika mål relaterade till att utöka eller behålla kundbasen. 


Vad är en Martech stack?


Olika marknadsföringsteknologier i kombination formar en så kallad stack. Följaktligen är en Martech stack en samling olika Martech-verktyg som tillsammans arbetar för att uppnå dina marknadsförings- och affärsmål. 


Scott Brinker, redaktör på ChiefMartec, definierar en Martech-stack som ett antal olika tekonologier från flera olika företag avsedda att attrahera och behålla kunder på ett så effektivt sätt som möjligt.


Exakt vilken teknik och vilka verktyg som "bör" ingå i din Martech-stack är naturligtvis mycket situationsbundet. Det beror på din organisations mål och dina unika varumärkesegenskaper. Lägg därtill de över 10 000 olika Martech-verktyg som finns på marknaden och beslutet blir inte lättare.


Men Scott Brinker ger oss några råd om i vilken ände vi kan börja. Han menar att en Martech-stack kan delas in i tre steg:


 1. Attraktion
 2. Engagemang
 3. Analys och optimeringSå, låt oss titta på ett förenklat exempel på en Martech-stack:


1. Attraktion: 


Detta steg fokuserar främst på leads-generering. Lämpliga Martech-verktyg för denna fas kan därför till exempel vara verktyg för:


 • SEO (sökmotoroptimering)
 • SEM (sökmotormarknadsföring)
 • Content Creation


2. Engagemang:


Detta steg fokuserar på att behålla dina kunders forsatta intresse. Lämpliga Martech-verktyg för detta steg kan därför till exempel vara:


 • CRM-system
 • Email marketing-system
 • Retargeting-verktyg


3. Analys och optimering


Detta steg fokuserar mer på dataanalys och kontinuerlig optimering av dina redan implementerade strategier och kampanjer. Lämpliga Martech-verktyg för detta steg kan därför till exempel vara:


 • Programvaror för webbanalys
 • Brand Tracking-verktyg
 • Business intelligence-plattformar


Den exakta sammansättningen av Martech-verktyg är egentligen mindre viktig. Den baserar du på dina egna preferenser och behov. Vad som är viktigt, oavsett vilken sammansättning av marknadsföringsteknologier du slutligen väljer att inkludera i din Martech-stack, är att kontinuerligt hantera och sköta om de verktyg som du väljer att använda. För en Martech-stack i harmoni, där verktygen samspelar med varandra, är vad som slutligen kommer spela roll för att du ska kunna attrahera, engagera och förstå dina kunder, samt driva konverteringar med större framgång. 


Och en välskött Martech-stack, som är skräddarsydd för ditt företags specifika behov, kommer också säkerställa att du når rätt målgrupp i rätt skede av köptratten, och därmed ge dig en bättre avkastning på dina investeringar.  


{{contact-component}}

Vad är skillnaden mellan Martech och Adtech?


Ett vanligt misstag är att blanda ihop Martech och Adtec och se dem som samma sak. Men precis som att marknadsföring och reklam inte är helt utbytbara med varandra, är heller inte Martech och Adtech det. Martech handlar mer om den tekonologi som hjälper till att skapa, implementera och hantera olika strategier, medan Adtech handlar om den teknologi som hjälper till att påverka köpbeteenden.


Att arbeta med Martech betyder med andra ord att man tillämpar ett mer holistiskt förhållningssätt, där fokus ligger på hela säljtratten, från implementering av strategi till konvertering av slutkund. Att arbeta med Adtech betyder å andra sidan att man tillämpar ett mer atomistiskt förhållningssätt, där fokus endast ligger på utvalda delar av sälj- eller köptratten; på de delar som direkt påverkar kunders köpbeteenden. 


Varför Martech är viktigt för alla företag


I takt med den ökande digitaliseringen, där teknik får en allt mer framträdande roll i markndsföringen, blir behovet av sofistikerade lösningar som stöder effektivitet och automatisering allt viktigare. Kan Martech implementeras på rätt sätt kan det vara just en sådan lösning, då det skapar bättre möjligheter för varumärken att förstå kundresor, vilka blir alltjämt svårare att förstå i vår diskontinuerliga och fragmenterade samtid.


Vidare tar Martech hänsyn till genomförandet av strategier och kampanjer från början till slut, vilket ger marknadsförare bättre möjligheter att skala upp och ned sina insatser på ett mer holistiskt sätt. Istället för att behöva hantera och följa upp strategier individuellt och därmed riskera att tappa bort dem längs vägen, kan man med Martech öka möjligheterna att kunna se helheten. 


Och som vi nämnde tidigare ger Martech också organisationer bättre möjligheter att komma i kontakt med rätt målgrupp vid rätt tidpunkt i köptratten, vilket ökar förutsättningarna för skapa större avkastning på sina investeringar.


Slutligen kan inte vikten av ett datadrivet beslutsfattande understrykas nog. Tiden då man endast kunde förlita sig på magkänslan i marknadsföringsbranschen är förbi, och tiden för att arbeta datadrivet där skott från höften får lämna företräde för informerade beslut är här. Och det ser ut som om den är här för att stanna. För var vi än rör oss nuförtiden lämnar vi digitala fotspår av något slag, fotspår som vi måste använda till vår fördel om vi vill förbli relevanta. För om vi inte gör det, kommer någon annan att göra det. Med marknadsföringsteknologi, skräddarsydd för våra specifika behov och mål, uppstår möjligheter att använda den fördelen, vilket är en central anledning till att Martech med stor sannolikhet kommer att spela en avgörande roll i den digitala marknadsföringens framtid.


Vill du veta vad som krävs för att lyckas med Martech?


Tillsammans med våra partner har vi just släppt den europeiska Martech-rapporten för 2022. Här lyfter vi fram de viktigaste framgångsfaktorerna när det kommer till att lyckas med Martech-investeringar, så att du kan förstå om din organisation har vad som krävs för att lyckas med Martech. 


Genom att lyftta fram insikter från försäljnings-, marknadsförings-, tech- och CRM-chefer, som samtliga dagligen arbetar med Martech, vägleder vi också läsarna om hur de kan utveckla bättre Martech-strategier. Därtill, ger råd om vad som behöver utvecklas ytterligare inom de olika perspektiven: människor, processer, teknik och data. Så, om du har några minuter över välkomnar vi dig att läsa rapporten genom att klicka på länken ovan.

Kontakta oss